Hebrew Program לימודי עברית

בגנים ובכתות הנמוכות, הילדים לומדים מחצית מכל יום עם מורה לעברית. בבית הספר היסודי קיים מרכז ישראלי שבו לומדים הילדים על פי תכנית הלימודים הישראלית ומתקדמים בקריאה, כתיבה, איות ותרבות ישראלית. 

בחטיבת הביניים ובתיכון לומדים הילדים הישראליים עם מורות לעברית על פי הרמה בבתי הספר בישראל. בית הספר מכיר את תכנית הלימודים הישראלית, כולל התכנים הנדרשים לבגרות, ומסייע לתלמידים להשלים את החומרים הנדרשים להם.