ESOL אנגלית כשפה שניה

בית הספר מיומן מאד בקליטת תלמידים חדשים מישראל. לבית הספר מערך של מורים להוראת אנגלית כשפה שניה, שיודעים להביא את הילדים לרמת בני גילם באנגלית גם אם בתחילת השנה נראה שהיו רחוקים מכך. הוראת ה-ESOL נתפרת במיוחד עבור כל ילד וילדה, בהתאם לרמת הקריאה, הכתיבה והדיבור שלהם, והיא כוללת שיעורים קבוצתיים, ליווי פרטני, ומגוון תוכנות ואמצעים ממוחשבים לתמיכה בלמידה.