Academic Excellence מצוינות אקדמית

בית הספר מצטיין בחדרים מאובזרים ללימודי מדעים, אמנות וספורט כבר מגיל הגן. בגילאים הגדולים יותר הילדים יכולים להשתמש במדפסות תלת מימד, מעבדות צילום ורובוטיקה, חדרי אמנות מאובזרים היטב וציוד ספורט מקצועי. 

בית הספר מקפיד לקדם כל תלמיד ותלמידה לפי יכולותיהם ומסייע לילדים להגיע לרמות מתקדמות (advanced classes) בכיתות הגבוהות יותר. הוא מציע מגוון גדול של מסלולי לימוד מורחבים במדעי הרוח, הטבע, והחברה. בית הספר גם נהנה מקרבתו לוושינגטון DC ומשלב בתכנית הלימודים סיורים במוזיאונים, מתחמי התרבות והספריות שמציעה העיר. 

בית הספר ממוחשב ברמה גבוהה. כבר בגילאי בית הספר היסודי משתמשים הילדים במגוון תוכנות מחשב בשיעורים ובבית. בחטיבה ובתיכון המחשב הוא חלק בלתי נפרד מההוראה בכל השיעורים. עד גיל החטיבה בית הספר מספק מחשב לכל תלמיד/ה, ובתיכון נדרשים הילדים להביא מחשב משלהם. 

Learn more about Academics at CESJDS