Welcome Israeli Families!

למה CESJDS?

בכל שנה קולט בית הספר ילדים ישראליים שהגיעו לארה"ב בשליחויות שונות של הוריהם (שגרירות, נספחות, שבתון, פוסט דוקטורט, ועוד). בית הספר מספק מצוינות אקדמית, מעטפת חברתית, וקשר הדוק לקהילה האמריקאית ולמדינת ישראל. הוא מצטיין בכיתות קטנות, הוראה מתקדמת, וציוד מקצועי ללימודי המדעים, לספורט ולאמנויות. הוא חורט על דגלו את ההסתכלות המקיפה על כל ילד וילדה, הן על רווחתם החברתית והנפשית והן על קידומם להישגים לימודיים משמעותיים. 

בית הספר הוא יהודי פלורליסטי, כך שלומדים בו ילדים יהודים מכל הזרמים ובכל הרמות של חילוניות או דתיות. הוא מחזק את הזהות היהודית של הילדים ואת הקשר שלהם למדינת ישראל, וחושף אותם לילדים מגוונים ושונים מהם מתוך קבלה הדדית. בבית הספר נחגגים חגים אמריקאיים וחגים יהודיים וישראליים, והתלמידים מכירים לעומק את תרבות ארצות הברית, מוסדותיה וההיסטוריה שלה. 

בית הספר מנוסה בקליטת תלמידים חדשים, מישראל ובכלל, ומקיים מערך מאורגן היטב לתמיכה בילדים החדשים ושילובם המהיר והמשמעותי בבית הספר. לכל ילד או ילדה מוצמדים buddies מבין הילדים הותיקים שערוכים ללוות אותם בימים הראשונים ולסייע להם בקליטה, וגם לכל משפחה חדשה מוצמדת משפחה כזאת כדי לענות על שאלות ולהקל על ההתחלה. במקביל, בית הספר מנוסה גם בהכנת הילדים מבחינה לימודית לקראת שובם לארץ.

Why We Chose CESJDS

מדוע בחרנו ב-CESJDS

.We asked parents—why they chose CESJDS. Here’s what they had to say

שאלנו הורים מדוע הם בחרו ב-CESJDS. הנה מה שהיה להם להגיד.

בית הספר גרם לכל ילדינו להרגיש בבית מהר מאד, והתאים לכל אחד מהם את הליווי הלימודי הדרוש לו. הם זוכים לפגוש חברים חדשים ונחשפים לתרבות שונה מאד מזו הישראלית, באוירה חמה ומקבלת ומתוך כבוד הדדי אמיתי. התכניות הלימודיות של בית הספר מרשימות מאד, מאתגרות ומעוררות מחשבה. הילדים נהנים מאד מכל האפשרויות שבית הספר מציע, משתתפים בחוגים ובקורסי בחירה, ולומדים המון.Inbal Karo, Mother to Ruth (Grade 10), Ayala (Grade 7), Naomi (Grade 5), and Yaov (Grade 1)